Apa Itu Mubahalah

Jakarta. Mubahalah berasal dari kata باهل – يباهل – مباهلة (baa-ha-la- yubaahilu – mubaahalatan), yg maksudnya adalah : أَن يجتمع القوم إِذا