by

Pesan 24 Rabiul Akhir 1439 Hijriah : “Islam Kaffah”

WARTASULSEL.NET, – Alhamdulillah, semakin banyak ummat Islam berangkat umrah, semakin banyak wanita yang berbusana muslimah, semakin banyak jamaah menghadiri pengajian, semakin banyak pria muslim yang hadir shalat Subuh di mesjid.  Berita ini sangat menyejukkan hati.  Agama ini memang menginginkan agar setiap pemeluknya memeluk agama ini secara kaffah (keseluruhan).

Islam kaffah artinya seseorang memeluk agama ini secara keseluruhan. Tidak dibenarkan hanya mengambil sebagian dan kafir kepada sebagian lainnya. Harus ada upaya untuk mempelajari ajaran agama ini secara terus menerus. Tidak boleh ada kata berhenti atau merasa sudah cukup.  Dengan demikian kita bisa memahami seluruh perintah Allah dan semangat untuk melakukannya.

Allah telah meminta kita memasuki agama ini secara kaffah. Sangat disayangkan kalau ada orang yang meremehkan atau mendustakan sebagian perintah dalam agama ini. Mereka merasa seolah-olah Allah tidak paham, Allah tidak ikut perkembangan jaman, Allah tidak toleran, Allah tidak adil, dsb. Kata-kata ini tentu sangat menyesatkan. Mereka lupa bahwa yang menciptakan alam semesta ini dan seluruh yang ada di dalamnya itulah yang membuat Al-Qur’an ini.

Maha Benar Allah dengan firman-Nya: Yaa ayyuhalladziina aamanud khulu fissilmi kaffah walaa tattabi’u khutuwaatisysyaithaan. Innahu lakum aduwwu mubiin (Al-Baqarah 2:208). Artinya: Wahai orang-orang beriman. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu.

MASUKLAH KE DALAM ISLAM DENGAN KAFFAH, JANGAN ADA KEBENARAN YANG DIINGKARI.(Veni.H)